e-Zdar - logo

Cyklistické dálkové trasy na Vysočině

pro lyžaře    mapa Žďáru    home  

zpět na cyklistiku

tipy na výlety

Závod míru

cyklostezka ve Žďáře

opravny a prodejny

pravidla chování

Všechny značené dálkové trasy protínající oblast Žďárských vrchů jsou např. v mapě 1 :50 000 od firmy SHOCART. Na některých mapách zatím chybí nově vyznačená Sázavská cyklostezka, otevřená slavnostně 20.6.01, vedoucí podél řeky Sázavy. Takže pozor při výběru, tohle je v současnosti kritérium aktuálnosti. Postupně všechny části vedoucí přes náš region trochu popíšu. Obrázek je níže. 

Náměty, postřehy a připomínky prosím na adresu ezdar@centrum.cz. Do předmětu prosím dejte cyklotrasy.

Mapa dálkových tras (Klikancem do mapy si ji zvětšíte.)
Posázavská cyklostezka navzdory svému jménu u Veselíčka překračuje rozvodí Sázavy v zajímavém bodě (popsáno v typech na výlet č.5) aby Vás dovedla přes Nové Město na Moravě, kde kříží trasu Jeseník-Znojmo až do Lísku na Pražskou cyklostezku. Ve Žďáře má značené odbočky na Náměstí a k nádraží ČD. Směrem na západ pak pokračuje od hlavní pošty přes sídliště Stalingrad do Hamrů n. S. Odtud jde po tělese staré železnice až do Sázavy. Tam už jsou potom zase koleje, takže ji opouští směrem na Rosičku, kde vyrostl nový stožár s rozhlednou, Potom na Nížkov (kostnice), Ronov (zřícenina hradu), Přibyslav (Žižka a hasičské muzeum) a pořád podél toku Sázavy na západ k dalším zajímavým místům. Slavnostní otevření 20.6.01. Profil trasy zde.
Trasa Jeseník - Znojmo
je myslím na uzemí našeho regionu vytyčena velice dobře. Od Jimramova vede na západ krásným údolím říčky Fryšávky, potom přes Sněžné, Krátkou,  Kadov a Fryšavu na Tři Studně. Tam zase odbočí ze silnice do Medlovského údolí, kudy se po dobře sjízdné polňačce dostanete kolem koupaliště až do Nového Města n. M. Odtud po silnicích 3. tř.
Santiniho cyklostezka spojuje stavby Jana Blažeje Santini-Aichela (1677-1723) v okolí. Začíná ve Vojnově Městci u Němečkova hostince, ve Žďáře Vás zavede ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, (ve Žďáře toho postavil Santini víc) trasa pokračuje přes Obyčtov (kostel Navštívení P.Marie), tady je v mapě chyba, trasa jako by přes Obyčtov nevede. Dále Ostrov nad Oslavou (panská hospoda), Bobrovou a Zvoli (kostel sv. Václava) do Bystřice nad Pernštejnem. Trasa měří 64 km.

Profil posázavské cyklotrasy

 

 

WebZdarma.cz