e-Zdar - logo

Názory, příspěvky a komentáře k dění ve
Žďáře nad Sázavou a jeho okolí. 


príspěvky:
-Starostovi vadí, že výbory podléhají zastupitelstvu a ne radě
-Pan Rakšány se mě zase snaží přesvědčit 
-Slyšel jsem pana Klause v televizi 
-Starosta prohlásil, že jednání rady trvá dlouho
-70 mil. pro nemocnici
-Tunel v Novém Městě
-
Jihlavské listy inzerují ve ždárském regionálním tisku
-RE: JL 
-
Lavina na upravováni stop 
-přetížená Smetanova
-fandím krajům
-ve Žďáře-...ru
-Žďárská pouť
-Chudý kraj
-Slavnosti jeřabin
-
výstavba bazénu u Piláku 
- supermarket na Rybníčku
- výzva k aktivitě
- Veselská ulice
- proč do biáku
- starostův mail
- starostovo okénko
-
reakce pana starosty
- 7. etapa stezky
- Ošidnost přílišné víry
- Cyklisté do rezervace
- znovu cyklisté
- další úsek cyklostezky
- volby 2002
- senátní volby
- kačky u Klafárku
- Kukin - mistr
- fronta na benzin
- znovu pouť
- dopravce Zdar
- skiareál
- kulturnost a sport
- Kruhové objezdy
- aquapark ve Žďáře
- nešvar kouření
- koupaliště na Farčatech
- web města
Zde by mělo vzniknout, kromě jiného, místo pro otevřenou veřejnou diskusi. Příspěvky a reakce na ně zasílejte na adresu ezdar@centrum.cz. Zveřejněny budou všechny, bez cenzury a rychle, pokud nebudou v rozporu se zákony ČR. To jsou výhody tohoto média. Takže pište, pište jestliže Vám záleží na tom co se u nás děje, pište hned jak Vás něco napadne nebo naštve a ne až vychladnete a řekněte i svým přátelům ať píší. Spektrum témat diskusních příspěvků může být velice široké: - politika od komunální až po globální - kultura - ekonomika - sport - a další. Už podle názvu stránky je zřejmé, že podporovat budeme hlavně regionální záležitosti.
- Vwm-


   

 

- home
-
pro lyžaře
-pro cyklisty
-mapa Žďáru

-rejstřík ulic

-seznam hospod a rest.

-seznam firem
-pohled do dálky
-kam na výlet

 

Příspěvky:

22. 05. 08 Žďár nad Sázavou nemá dobré internetové stránky.
Kromě informací, které město na svých stránkách poskytovat musí, je na nich málo z toho, co by tam mohlo a mělo být. Aktuálních informací je tam také poskrovnu. zkoušeli jste třeba najít něco o uzavírce mostu v Klášteře? (Klášter = Zámek Žďár – pro ty co ve Žďáře nevyrostli) Výmluva města v tomto případě je to, že město není investor. Ale koho se to víc týká, než města, jeho obyvatel a návštěvníků? Krátká informace o uzavírce se na webu objevila až po mnohých dotazech řidičů kteří tudy denně projíždějí. To už byl most uzavřen.
A zkoušeli jste najít něco o Regionálním muzeu na Tvrzi? Nic. Na stránkách města je pouze telefonní číslo na muzeum a na krajských je ještě e-mail na jeho ředitele. O programu, návštěvní době, programu, jednotlivých výstavách a sbírkách ani slovo. V tomto kontextu působí komicky i doména na které má pan ředitel mail – zdarma.cz. A to dává město jen na provoz muzea ročně 2 miliony korun. Jsem přesvědčen, že muzeum a jeho činnost si zaslouží vlastní stránky – třeba pod doménou zdarns.cz nebo i vlastní doménou.
Nechce se mně teď zjišťovat, kolik komunálních politiků slibovalo před volbami zlepšení městského webu, ale bylo jich hodně. Bylo to i ve volebních programech stran. A co se od té doby zlepšilo? Na stránkách zdarns.cz přibyla webová kamera a teploměr. To je asi všechno. Změna designu pro zvýšení informační hodnoty nic nepřinesla. Už by se měli zastupitelé vzpomenout co slibovali.

03. 06 Zase Farčata a koupaliště.
O problému koupaliště ve Žďáře, jeho umístění a vybavení bylo řečeno a napsáno mnoho a ještě bude. Já se budu zabývat jen jednou částí tohoto velkého žďárského tématu – Projektem koupaliště na Farských humnech. A to v širších souvislostech.
Projektant se v průvodní zprávě k tomuto projektu vyjádřil, že je to lokalita vhodná. To je slovo odborníka, které ještě zvýší preference této varianty řešení. Proto chci poukázat na chyby a nedostatky studie, která je pro Farčata navržena. To, že část občanů ve Žďáře ani neví, kde Farská humna jsou, svědčí o tom, že je to léta opomíjená, nevyužívaná a všeobecně obcházená vakance uprostřed města. Úvahy o jejím zapojení do života města jsou samozřejmě chvályhodné a potřebné. Užitečné zapojení tohoto mrtvého území do života města může všeobecně prospět. K tomu ale musí být toto území řešeno v širších souvislostech a musí mít správnou interakci s okolím. To současné studie v žádné z variant nesplňují. O využití Farských humen jsme s kolegy psali v dopise dotčeným orgánům už v roce 1995 v souvislosti s tehdejším špatným projektem na výstavbu ve Veselské ulici, který se tenkrát naštěstí podařilo zastavit. Tento dopis je umístěn na adrese http://e-zdar.wz.cz/zaj/veselska.htm . Dnešní projekt koupaliště, jak je navržen na posuzované studii má podobné chyby jako tehdy Veselská.
Je tam sice namalované hezké koupaliště, ale celkové řešení prostoru nebere vůbec ohled na umístění v centru města z pohledu pohybu lidí po městě. A nebere ani ohled na skutečnosti, které už jsou nyní zaneseny do územního plánu města. Areál je uzavřený a přístupný pouze z jedné strany a v době mimo velice krátkou sezónu bude vytvářet mrtvá zákoutí pro různé "živly" a Farčata budou dál mrtvá jako doposud. Dva kurty, které se mohou využívat o dva měsíce déle než koupaliště to nevyřeší. Pro představu o využití areálu poslouží údaje o uvažovaném využití koupaliště po 90 dní v roce a o době, po kterou letos ležela ve Žďáře souvislá sněhová pokrývka – více než 130 dní.
Pokud by areál byl vybudován podle předložené studie, došlo by k tomuto: Když by lidé, kteří bydlí několik set metrů od koupaliště v části Stalingradu, kolem ulice Komenského, na Libušíně a oblasti kolem náměstí i sídliště u průmyslovky, chtěli jít na koupaliště, museli by jej celé obcházet po ulicích Žižkova, Kopečná, U jezu, 1. máje, nebo přes náměstí a Veselskou ulicí, aby se dostali ke vstupu do areálu na jižní straně na obrovské parkoviště. To by samozřejmě vedlo k tomu, že by jeli autem a chtěli parkovat v bezprostřední vzdálenosti koupaliště na onom parkovišti u vstupu. Ale proč musí jezdit Žďáráci autem do centra Žďáru, vzdáleného pár kroků, a ujet vzdálenost několikanásobně převyšující skutečnou přímou vzdálenost? Přitom stačí tak málo. Přirozený přístup na Farská humna od náměstí z Veselské, od kostela, od Tvrze a z Žižkovy od bývalé hudební školy pod kinem by zkrátil všechny vzdálenosti, umožnil logický přístup k areálu, občané z okolí by mohli přijít pěšky, nebo přijet na kole a nepotřebovali by nesmyslně velké parkoviště, čímž by se vytvořilo místo třeba na ty komunikace podél areálu, které by vytvořily přímé komunikační linie mezi protilehlými částmi města, které dnes přímé spojení nemají. A jak se ke koupališti mají dostat lidé, kteří by chtěli použít MHD? Nejbližší zastávky jsou pod Městským úřadem (bývalý OÚ) a na Havlíčkově nám. Budeme kvůli koupališti měnit trasy linek MHD, nebo zavádět na sezónu zvláštní linky? Předcházející řešení se mně zdá lednodušší.
Myslím, že moderním trendem, který ve Žďáře zatím nebyl moc objeven, je omezení automobilové dopravy se všemi jejími negativními důsledky tím, že se vytvoří podmínky pro alternativní způsoby pohybu lidí. To je potřeba mít na paměti i při řešení ostatních dílčích úkolů nad územním plánem města, při řešení navrhované série kruhových objezdů, průmyslové zóny, nových sídlišť a obytných zón, při řešení dopravní situace u nových supermarketů, obchvatů, pěších zón, cyklostezek, rekonstrukcí mostů... tak, aby územní plán zůstal funkčním homogenním celkem. Ukázkou špatného řešení, které projektantům schválil stavební odbor města i další orgány, je prodejna Peny marketu. Tam se na pěší vůbec nemyslelo, před prodejnou zeje prázdnotou obrovské parkoviště a pěší si teď v zimním období prošlapali k prodejně pěšinu vedle mostu přes Sázavu přes třímetrové sněhové bariéry ze sněhu odhrnutého z parkoviště.
Doba se mění, mění se i zvyklosti a morální normy. Na jiných civilizovaných místech už si řidiči zvykli i na to, že mají na některých komunikacích přednost cyklisté, kuřáci si zvykli na to že nebudou kouřit v restauracích a města jsou řešena tak, aby se v nich dobře žilo všem, a ne jen skupině lidí s partikulárními zájmy, jako jsou např. zapřísáhlí motoristé.
Věřím, že většina chyb lze napravit, že ze Žďáru je možné vytvořit hezké místo pro život a že dobře vyprojektované koupaliště může být dobrým, nikoliv však jediným řešením pro využití vzácného volného prostoru v údolí Sázavy uprostřed Žďáru.
Miloslav Sláma
26.3.2006

1. 06 Výzva nekuřákům.
Už několikrát jsem jel letos hromadnou dopravou. Musím říci, že po začátku účinnosti zákona o úpravě kouření na veřejnývh místech ubylo kuřáků na nástupištích. Ale stále je jich tam dost. Když kolem některého kouřícího na nástupišti procházím, vždycky je upozorňuji, že porušují zákaz stanovený zákonem. Setkal jsem se s několika druhy reakcí na moje upozornění. Od poděkování — že si to neuvědomili, přes údiv — že o ničem takovém nevědí až po různě podrážděné reakce — co si to vlastně dovoluji.
Udělal jsem z toho jeden závěr — pokud si těch kuřáků na místech která jsou jim zapovězena, nebude nikdo všímat, budou tam vesele kouřit dál. To se mně nezamlouvá. Pomozte mi prosím vy, které ti kuřáci také obtěžují a řekněte jim to také. Vždyť je nás většina!
A já ještě slibuji, že za nás za všechny požádám pana Kunce, ředitele městské policie ve Žďáře, jestli by se nemohli občas jeho podřízení stavit na nádraží a pomoci nám s upozorňováním těch kuřáků, kterých bývá v době špičky na autobusáku dost na to, aby tam nejeli zbytečně. A také požádám přednostu stanice ČD, jestli by si kuřáků nemohli začít všímat třeba průvodčí, kteří procházejí po nástupištích, a jestli by nestálo za to, vytisknout několik ceduliček s upozorněním, že podle zákona toho a toho, je tu kouření jednoznačně nepřípustné. Taková cedulička by mohla alespoň chvilku, než si to kuřáci uvědomí, viset na každém nástupišti a třeba u vchodu do haly, kde každé ráno vstupujícím cestujícím kuřáci vytváření páchnoucí špalír.
A určitě vám sdělím, jestli na to ti pánové nějak zareagují, a jestli se situace na nástupištích nějak změní.
Miloslav Sláma. 15.1.2006  28.3. – brzy se ozvu, cosi se chystá

10. 05 Když byly zveřejněny kusé informace o tom, že se ve Žďáře připravuje projekt aquaparku, většina občanů si řekla konečně a nechali to dál na osvícených radních. Ti ale nejsou, podle toho co je teď k vidění tak osvícení, jako spíše posvěceni volbami. Pan projektant namaloval hezký projekt podle zadání, které od konšelů dostal. Ale to zadání bylo moc špatné. Místo sportovně rekreačního areálu s opravdu celoročním využitím, které čekali občané Žďáru, tu máme hezký a drahý bazének s tenisovými kurty a minigolfem, využitelný dva až tři měsíce v roce. Není divu, že se pak ozývají názory, že za těch 120 melounů je lepší opravit pár chodníků a ušetřit si tradiční pláž na Piláku tak, jak je teď.
Jenže to je diskuse o ničem, která řeší podružné a závislé problémy, nejprve se musíme všichni dohodnout, co vlastně chceme. A o tom s námi radní nediskutovali, ani nám nic nenavrhli, ani nepředložili zásadní programové prohlášení. A to je totiž to, co tu citelně ve Žďáře chybí. Programová vize do budoucna je příliš mlhavá. Kdybychom například věděli, že rada programově chce podtrhnout potenciál regionu pro rozvoj turistického komerčního ruchu, bylo by jasnější, že bez velkých diskuzí vznikne krytý aquapark a ne brouzdaliště pro maminky s dětmi ze Žďáru.
Současná situace kolem projektu vyprovokovala chválihodnou snahu několika zděšených občanů, kteří založili internetovou stránku, obsáhle informující o projektu, čímž supluje informační kanály města, nabízí dílčí řešení a poskytuje platformu pro nezávislou veřejnou diskusi nad problémem koupaliště. Vřele všem doporučuji k prostudování. (http://www.cerny-ps.cz/koupaliste)
Paradoxem je, že autoři těchto stránek - pan Beneš jako radní z minulých volebních období, pan Krupička jako zastupitel a pan Černý jako aktivní člen nejsilnější politické strany ve Žďáře (všichni tři ODS), mají podíl na té absenci jasné vize pro město. Bez jasného zadání od samospávy si ale šikovný úředník stavebního odboru nohy uběhá a stejně nic pořádného nebude. Na stránkách panů Beneše, Krupičky a Černého je poměrně jasně navrženo vylepšení současného špatného řešení. To co navrhují odstraní některé chyby projektu a zlepší ekonomické ukazatele projektu. Stálo by možná za to, seznámit se také s projektem aquacentra v Horní Cerekvi, které má být podle krajského tisku podstatně dražší žďárského a přesto ekonomicky zajímavé pro investory.
Třeba je tahle iniciativa s diskusí na webu blýskáním na lepší časy a v poznámkách zainteresovaných se už rýsují základy kvalitního volebního programu s onou vizí prosperujícího Žďáru a v jejich hlavách už zní jmého dobrého kandidáta na starostu, který se s ní stotožní a bude ji prosazovat. Ne jako Jaromír, který se se zpožděním dostavil na veřejné projednávání projektu koupaliště, tam si jako řadový účastník z pléna uzurpoval drahocený čas ostatních pro svoji verbální smršť bez zjevných souvislostí s projednávaným projektem a potom zase před ukončením jednání odběhl na další svoji presentaci do kabelovky.
Miloslav Sláma

10.2004 - Kruhové objezdy jsou často užitečné a rostou nám jako houby po dešti. I v našichobrázek kruhového objezdu ve Swidonu krajích se asi jednou dočkáme. Kromě řešení dlouhodobých problémů na křižovatce Brněnská×Nečasova v Novém Městě, si umím představit takovou křižovatku i ve Žďáře u Enpeky (Brněnská×Jihlavská). U Ivana (Nádražní×Strojírenská-Smetanova) to trochu zavání populismem, protože seriózní studie musí ukázat nulový přínos, ale u trafiky na Františku (Strojírenská-Kopečná×1.máje-Revoluční) to by byla bomba. Tam by se mně líbila křižovatka jako je ve Swidonu. (viz. obr.) A Jaromír by ji tam mohl jet nastudovat, aby to potom mohl ještě zdokonalit, a pak by nás na tom tady učil jezdit.  

20.4.2004 - Kulturnost a sport
Mám důkaz toho, že kulturní může být i společnost, která si nehýčká své umělce vysokými dotacemi do filmu, divadla a podobných aktivit. Mám důkaz, že kulturní mohou být i sportovně založení lidé a že sport s kulturností úzce souvisí. V neděli 25. dubna se pojede z Nového Města hezký a kulturní cyklistický závod. Přesvěčte se sami.

11.2003 - Projekt, který se mně dlouho zdál být z kategorie snů, je ve fázi realizace. Euforie po titulu Martina Koukala, ve které projekt dokrystalizoval, zatím není letos podpořena dalšími výsledky, přesto roste u Piláku hromada umělého sněhu a brzy budem moci protáhnout svá prkénka a své kostry na upravené stopě. Věřím, že se ukáže, že Žďár už je hoden úsilí, které tomu projektu realizátoři věnují a že budem hojně využívat nabízené služby. To bude nejlepším příkladem pro užitečnost takových ski areálů a pro rozvoj podmínekpro lyžaře obecně.Další info na: http://e-zdar.wz.cz/lyze/snih.htm

10.2003 - Náš dopravce - Zdar.
Autobusy jsou dotované, ale zaplaťpánbůh jezdí. Jízdní řády jsou průběžně i několikrát ročně optimalizovány a přestože leckdo brblá, veřejná hromadná doprava stále, více či méně hromadně, přepravuje lidi.
Náš dopravce - ZDAR a. s. ale trpí na svých linkách jevem, který se mně jeví čím dál více nehorázným nešvarem. Jednotlivé spoje jedou často s předstihem proti jízdnímu řádu. A to klidně až o pět minut. Spoj z Bystřice nad Pern. řijede do Nového Města na Mor., vezme cestující co čekají na nástupišti a odfrčí pryč, i když mu do odjezdu podle jízdního řádu zbývá několik minut. Nejspíš je to tím, že řidič někam pospíchá. Možná na pivo. Stejně i MHD ve Žďáře dovede na třicetiminutovém kruhu získat hravě tříminutový předstih, protože vozidlo zející prázdnotou jede volně po své trase, projíždí zastávkami bez zastavení a nechává za sebou dobíhající lidi, kteří ač přišli včas, vidí v dálce jen koncová světla svého autobusu. Chápu, že může z objektivních důvodů nastat ojediněle zpoždění. Ale předstih, když přece by stačilo chvilku počkat na zastávce,...
Dlouho jsem to považoval za daň nepříliš velké dochvilnosti, ale teď už vím, že je to přežitek z dob minulých a arogance řidičů tolerovaná jejich šéfy. Zvláště co vím, jak hodnotí řidiče MHD Brně. Tam chápou MHD jako službu cestujícím a zpoždění větší než povolený limit, je stejně jako jakýkoliv předstih, hodnoceno jako neposkytnutá služba. Jednoznačně a neoddiskutovatelně. Město je tam stejně jako u nás akcionářem v dopravním podniku a kvůli svým občanům na dopravu notně přispívá. A také aktivně kontroluje jaké služby za své prostředky dostane.
Doporučuji všem občanům, aby vždycky když tento nešvar zaregistrují, oznámily tuto skutečnost s přesnými údaji o spoji a časech na ZDAR a. s. a na městský či obecní úřad, či přímo radním obce, která službu nekvalitně obdržela. Já už to určitě budu dělat. Tak se zastupitelé budou moci objektivněji rozhodnout, až budou mít před sebou dotace na dopravní obslužnost.
A Zdar bude mít námět na zlepšování služeb. Zatím tam jen vymysleli geniální bezkontaktní čipové karty, které přinesou perfektní evidenci o cestujících, ale kdo ji bude chtít, půjde si ji koupit na dvakrát. Prvně vyplní žádost a oni si jej vyfotí, (možná mu i přidělí císlo jako v arestu) a potom si pět dní počká na vyhotovení karty. Při další návštěvě ji už asi obdrží. To je opravdu služba za všechny prachy.
Těším se na světlé zítřky a hezké cestování v moderních dopravních prostředcích s příjemnými a zodpovědnými řidiči.

5.5.2003. -Před dvěma lety jsem psal o pouti a tradicích s ní spojených. Teď už myslím, že pro Žďáráky není pouť jen pár kolotočů, ale že pouť ve Žďáře už má několik center. Na poutním místě - na Zelené hoře, u zimáku, u svátečního stolu s řízkem a bramborovým salátem a v našich srdcích. A všichni je samozřejmě namají seřazeny podle důležitosti ve stejném pořadí. Získávám k pouti nový vztah.První část fronty - kliknutím zvětšit

3.4.2003 -Naftová kumpanie zase s odvoláním na Sadáma a Ládína upravuje ceny ropy. Už jsme si zvykli. Dva obrázky, které jsem pořídil už téměř před třinácti lety, ukazují frontu od benzinky u Tokozu až za Stržanov, když byla tenkrát ohlášena úprava cen.

4.3.2003 -Žďár se dokázal právě minulý víkend hodně zviditelnit. Lví podíl na tom má Martin Koukal, ale také jeho kamarádi a příznivci, kteří jej uvítali tak, že si toho všimla média. Za to patří Martinovi i ostatním dík. A hlavně Martinovi, že nám připravil krásné sportovní zážitky. 
Nesouhlasím ale s tím, že je to čtvrtá
Druhá část fronty - kliknutím zvětšit nejdůležitější událost ve Žďáře za poslední stovky let. To Jaromír trošku přepískl. Bezesporu je to významná událost a rozhodně velice významná sportovní událost v poslední době nepřekonatelná. Význam pro budoucnost města a regionu má každý takovýto kamínek z mozajky událostí, které tu denně prožíváme.
Přeju Martinovi, aby to nebylo naposledy, aby mu tyhle zkušenosti přinesly snadnější cestu k příštím úspěchům, aby dovedl přetavit tohle vítězství v to správné sebevědomí, které mu neublíží, ale pomůže. Když si uvědomí, co stačí ke štěstí Tibeťanům, které potkával cestou na Kančenčungu, a jak majestátnost himalájských velikánů ovlivňuje ekonomická síla jeho kapsy, tak nebude muset zatěžovat svoji mysl tím, že kdyby dnes hrál na úrovni hokej, tak je dávno za vodou. Až ho potkám s lyžema na pláni, jak s úsměvem na tváři nastavuje tvář větru a paprskům zapadajícího slunce, nežehrá na servismany a počasí že mu nejedou lyže a v pohodě ukrajuje vdálenost k blízkému horizontu, tak vím, že je za vodou. Info o Martinovi na www.martinkoukal.cz.


(foto: Josef Šoulák)
02.02.2003 - Kačen u Klafárku utěšeně přibývá a zjevně příliš netrpí ani v počasí, které teď panuje. Radost z nich mají děti, radost mají i myslivci, že jim krmíme jejich polodivoké odchovance. Ale začíná tam u nich být dost nepořádek a občas okupují celou šíři cyklostezky. Za chvíli by mohli obtěžovat jako holubi ve velkých městech.

28.11.2002 – Obličeje potenciálních zastupitelů, radních starostů a senátorů už dávno na plakátovacích plochách překryly tváře známých osobností, které k nám přijedou z centra šířit kulturu sérií předvánočních koncertů. Karty rozdané voliči už dávno leží na stole. Zvolili jsme si tady u nás jistotu poznaného. V případě senátora z toho vzešlo jméno člověka, který už dokázal že mu o něco jde a že ví jak toho dosáhnout. V případě ždárského starosty to znamenalo, že bude další období starostovat znovu ten který přesvědčil tisíce voličů, že je dobrý manager města. Jednohlasně jej zvolilo zastupitelstvo, kde posílila pravice. Kromě několika nových tváří v komunální politice a omlazené rady, ostatní nasvědčuje stabilitě pramenící ze všeobecné spokojenosti. Ale co vede k naší spokojenosti? Že starosta neudělal takovou botu aby jej sundali z funkce? Že strana, která vyhrála volby zase nenašla ve svých řadách nikoho, kdo by to vzal pořádně do ruky? Vždyť mnozí z nich odsud mezi tím odstartovali na onačejší funkce. A proč starosta jako dobrý manager nikdy nekandidoval do vyšších postů? Zkuste si představit na postu starosty někoho jiného, třeba se vám ta myšlenka časem nebude zdát tak špatná...
–ms–

3.11.02 - Tak už máme ty volby zase za sebou. Takhle to dopadlo na radnici. Podrobně na www.volby.cz

Číslo a název strany

Počet

abs.

v %

53

Občanská demokratická strana

9

33.33

7

Česká strana sociálně demokratická

6

22.22

1

Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová

4

14.81

47

Komunistická strana Čech a Moravy

4

14.81

129

Sdružení nezávislých

3

11.11

5

Strana zelených

1

3.70

Měl jsem chuť komentovat něco už během kampaně, ale nakonec by to dopadlo tak, že by moje reakce vyzněla podobně jako to, co chci kritizovat. Např. v Mlejnu dostal těsně před volbami pro svoje "myšlenky" neuvěřitelně hodně místa starosta Brychta. Jiní si museli místo v novinách pronajímat. Jestli neměli v tom čísle o čem psát, tak měli dostat za darmo stejné místo i ostatní, jinak to vypadá, že nezávislí redaktoři dost nekriticky starostovi fandí. Starosta zase pod heslem Žďáráci Žďáráka společně s paní místostarostkou podpořil před druhým kolem senátních voleb pana Dřínka. Možná se chtěl svézt na jeho vlně. Den nato vyšlo najevo, že vypadl trochu ze stranické lajny. Celé je to pro mě tak trochu Hoří má panenko. Naštěstí pan Novotný lépe ví co chce a je to vidět. Do zastupitelstva Žďáru se dostalo několik nových tváří. Kromě ODS se volily hlavně osobnosti. Snad se jim jako novým košťatům povede trochu zvednout prach na některých konzervativnějších cestičkách.

10.10.02  Kdo si všiml že už se buduje další úsek cyklostezky ve Žďáře, možná je trochu překvapen rozsahem stavby. Velké objemy zeminy se tu ubírají a jinde naváží, zpevňuje se kus břehu Sázavy a překvapí asi i šířka připravovaného úseku od splavu pod domov důchodců. Snad tam proto bude dost místa, aby nedocházelo ke konfliktům cyklistů s pejskaři, kteří sem chodí se svými pejsky hojně odkládat exkrementy. Zbývá jen doufat, že se brzy najde řešení, jak propojit stezku za kulturákem s tou nově budovanou úsekem přes Farská humna, aby procházela celým Žďárem podél řeky.

Pan Krob se zase trefoval do cyklistů, tentokrát ve svých Novinkách. Je dost zřejmé, že nemá cyklisty v lásce, když s přáteli u piva nemá jiné téma k diskusi, než vymýšlet, kde všude by měli mít cyklisté zákaz vjezdu. Asi by si pan Krob, a jemu podobní řidiči, měl uvědomit, že cyklisté po těch komunikacích, kde on teď prohání koně pod kapotou, jezdili dávno před tím, než on začal tahat kačera po dvoře a že dnes stále ještě jsou i podle předpisů upravujících dopravu na pozamních komunikacích, plnoprávnými účastníky provozu. Že je žádný řidič není oprávněn omezovat ani ohrožovat kvůli tomu, že je rychlejší a "silnější". Vím, že je řada neukázněných cyklistů, ale takovéhle represe užívání společného dopravního prostoru nevyřeší. A vytlačit demokraticky cyklisty z Bezručovy ulice, která leží panu Krobovi v žaludku nejvíce, je možné jen tak, že jim dáme ekvivalentní, nebo lepší alternativu. Ne ten nebezpečný chodník kolem Bouchalek. Jsem přesvědčen, že vzájemnou ohleduplností by se ohladilo mnoho třecích ploch mezi řidiči profesionálními, svátečními, cyklisty i chodci. Kdyby byli všichni ohleduplní, mohlo by ubýt i pár zákazových a příkazových značek u našich silnic.
Miloslav Sláma
P. S.: Moji minulou reakci na články o cyklistech jste mohli číst v Mlejnu 9. 7. 2002.

Cyklisté do rezervace!
V našem regionálním tisku se v poslední době objevily dvakrát příspěvky o cyklostezce na Bezručově ulici zaměřené proti cyklistům. Pan Martin Krob 25.6. napsal, že bude srážet autem cyklisty a dělat si za ně zářezy na pažbě za to, že jsou tak hrozně bezohlední a jezdí po veřejné komunikaci. Nevím, v jakém jezdí autě, ale den po té, 26.6. kolem 20hod., světle hnědá Škoda s SPZ ZRI 94 - 37 atakovala cyklistu nedaleko zastávky U pily tak, že došlo k fyzickému kontaktu vozidel. Cyklita byl šikovný a vyhnul se pádu, ale bylo to hodně bezohledné. Za to, co napsal pan Krob by jej někdo snad mohl i žalovat. To, že chce cyklisty vytlačit na špatnou a nebezpečnou stezku, jej neopravňuje vyzývat k násilí.
Druhý byl článek pana Milana Mokrého z 13.6., který vypočítává, co všechno cyklista jako účastník silničního provozu musí. Samo o sobě by to bylo chválihodné, že z obsáhlých předpisů vybral ty, které hovoří k cyklistům. Po přečtení jeho elaborátu jsem měl dojem, že nemá cyklisty moc rád. Je z toho dost znát, že je to policista, který vyšetřuje dopravní nehody. Dobrý policista by ale neměl cyklisty pouze vykazovat na nebezpečnou stezku souběžnou s dotčenou vozovkou, která je v bídném stavu. Měl by asi hledat lepší řešení.
Ta cyklostezka, jejíž nevyužívání cyklisty je oběma pánům trnem v oku, je několik set metrů dlouhý úsek chodníku, sice s kvalitním povrchem, ale to je asi poslední dobrý parametr. Stezka je nepříliš široká a ještě je rozdělena na část pro chodce a část pro cyklisty, takže v pruhu pro cyklisty by nebylo možné, aby se bezpečně vyhnuli navzájem dva proti sobě jedoucí cyklisté. Navíc je stezka rozdělena na několik fragmentů, někdy o délce několika desítek metrů, komunikacemi přivádějícími dopravu ze západní strany. Tam je cyklista pokaždé nucen dávat přednost vozidlům vyjíždějícím na hlavní komunikaci a při tom musí přejíždět obrubníky oddělující tuto stezku od ostatních komunikací. (foto je z doby, kdy ještě nebyla stezka podélně rozdělena na dva pruhy pro chodce a cyklisty) Cyklista je rovnoprávný účastník silničního provozu a má právo projet přes město v hlavním směru s předností v jízdě stejně jako ostatní vozidla. Běžně se cyklista může po rovině pohybovat rychlostí mezi dvaceti a. padesáti kilometry za hodinu, což by možná leckterý pupkatý řidič vůbec nepředpokládal, a nezpečná rychlost na tomto úseku cyklostezky je tak do deseti km/h, abychom mohli reagovat na chodce, kočárky pejsky na vodítku i bez něj a vozidla křížící stezku napříč. To znamená pro cyklisty značné omezení. Při jízdě po krajnici hlavní silnice, se mně jízda jeví bezpečnější, protože je plynulejší a není tam kromě drsných řidičů jako je pan Krob, tolik nebezpečných objektů.
Vybudováním takové nedokonalé stezky jsou cyklisté za současného legislativního stavu, kdy jsou nuceni ji používat, výrazně diskriminováni jako účastníci silničního provozu.
Chcete-li přispět do diskuse na toto téma, posílejte příspěvky na e-mail ezdar@centrum.cz. Všechny zveřejním.
Miloslav Sláma

3.6.– Úryvek z knihy Milana Kundery (platný stále)
Směšné lásky - Ošidnost přílišné víry.
"No a? Chtěl jsi snad, aby nám nevěřila?"
"Bylo by to tak asi lépe. Přílišná víra je ten nejhorší spojenec." Myšlenka mě strhla; rozkecal jsem se: "Když něčemu věříš doslova, uvedeš to nakonec svou vírou ad absurdum. Kdo je skutečným stoupencem nějaké politiky, nebere nikdy vážně její sofismata, nýbrž jen praktické cíle, které se pod těmi sofismaty ukrývají. Politické fráze a sofismata tu přece nejsou, aby se jim věřilo; mají spíš sloužit jako společná a smluvená výmluva; pošetilci, kteří je berou doopravdy, objeví v nich dřív nebo později rozpory, začnou se bouřit a skončí nakonec hanebně jako kacíři a odpadlíci. Ne, přílišná víra nepřináší nikdy nic dobrého; a nejenom politickým nebo náboženským systémům; ani našemu systému, jímž jsme chtěli získat dívenku."

23.4.– V týdeníku Vysočina se minulý týden objevila velice nepřesná informace o pokračování stavby cyklistické stezky. Prý půjde souběžně s Žižkovou ulicí - ale kam? Tak jsem se informoval na MÚ, odboru rozvoje a živ. prostředí. Dostalo se mně informace, že se bude pokračovat 7. etapou výstavby, tj. od jezu podél řeky Sázavy na západ, pod domovem důchodců napříč přes Stalingrad k Brodské ulici a podél ní směrem na Hamry. Tam snad jednou bude rekonstruovaný železniční přejezd, kde by bylo místo i pro cyklisty. Šestá etapa od kulturáku k jezu je vynechána z důvodu nedořešených otázek kolem pozemků, po nichž by mohla vést. Celá situace je znázorněna na obrázku.

3.3.– Tohle je reakce pana starosty na upozornění, že tu o něm hovoříme:
"Děkuji za připomínky, člověk se stále učí. Určitě je využiji ke zkvalitnění práce své i úřadu. Jinak Vás rád uvidím při praktickém uplatňování politiky jako \"řízení věcí veřejných\" například na pravidelných setkáních s občany(probíhají již několik let), kdykoliv v přímém kontaktu při řešení konkrétního problému nebo na veřejném zasedání zastupitelstva. A to zejména pro vytvoření ucelenějšího obrazu o tom, co obnáší tato práce. Pohled přes noviny či monitor počítače je mnohdy velice zploštělý a vzdálený životní realitě.
S pozdravem Mgr. Jaromír Brychta"
Nevím sice, jestli to myslel pan starosta přímo na mě, (kdysi mně tykal) ale zažil jsem řadu jednání, která on řídil, jeho nedochvilnost a odbíhání z nich kvůli zaneprázdněnosti, zasedání zastupitelstva, která neefektivně řídil do pozdních nočních hodin, znám dobře mechanismy řízení věcí veřejných i nešvary, které tam lze potkat. A znám své město, kde jsem prožil celý svůj život, včetně regionu v němž se nachází, možná lépe než jiní, kteří shlížejí na své město z perspektivy svých úspěchů a úspěchů své partaje. Ale jinak má starosta samozřejmě pravdu. Každý z nás má stejnou možnost udělat něco pro své město.
Miloslav Sláma

17.3.– Reaguji na příspěvek pana Slámy. I já jsem využil \"nové služby\", tedy odpovědního okénka pana starosty. Ptal jsem se v něm na příčiny rušení spojů MHD ve Žďáře a na okolnosti kolem toho. Chtěl jsem znát názor starosty města. Odpověděl ale jiný úředník, tuším, že tajemník sekretariátu MěÚ (o úrovni a obsahu odpovědi na tomto místě nebudu diskutovat). Myslím si, že pokud se deklaruje to, že odpovídá starosta, mělo by to tak i být.
Na okraj chci jen poznamenat, že komunikace s radnicí v některých případech je velmi diskutabilní. Situaci, kdy pošlete dotazy e-mailem na odbor dopravy a nedostanete za 4 a půl týdne žádnou odezvu, považuji za zarážející.
Aleš Korábek

14.3.– Na stránkách MÚ Žďár se objevil nový formulář pro posílání dotazů na starostu. Dost mě překvapovalo, že starosta nemá přímou mailovou adresu, přestože ji má každý úředník MÚ. Myslím, že i jako člen samosprávy by měl starosta takovou adresu mít, a že do jeho kanceláře byl počítač nainstalován nejpozději z celého úřadu pro starostův veřejně známý chladný vztah k výpočetní technice. To, že tento vztah přehodnotil právě teď, nepřikládám deklarovanému oslovení mladší generace, ale blížícímu se datu voleb. Vždyť ještě nikdy v minulosti nereagoval na můj mail, když jsem je posílal na adresu jeho sekretariátu a do předmětu psal, že je to pro starostu.
A poznámka k tomu formuláři na městském webu: Proklikat se k němu musíte přes stránku s několika údaji o starostovi a jeho fotografií, na které soustředěn hledí do moderního monitoru. Ta fotografie mě zaujala tím, že se dost dlouho otvírala. Když jsem začal studovat vlastnosti toho obrázku, pobavil mě název souboru dat – PCstar. Děkuji webmasterovi za tento jemný dvojsmyslný humor.
Miloslav Sláma.

13.3.– Už podruhé jsem četl v novinách tu samou blbost. Podruhé ve Vysočině. Dneska to byl pan Jiří Bárta, kdo to napsal v glose O štěstí. Minule to vyslovil v rozhovoru pro Vysočinu náš nejskromější sportovec – pan Martin Koukal. Ta blbost zněla tak, že Aleš Valanta na olimpiádě měl hrozné štěstí a že ho tím vyčerpal v prvním případě hokejistům a v druhém dokonce mně – tedy Martinu K. Štěstí není hmotné, neplatí pro něj zákon zachování energie a když ho jeden má, neznamená to, že jej zcizil jinému. Ke sportu štěstí bezesporu patří, hokejisté ho tentokrát trošku potřebovali, prohráli přestože hráli dobře. Ale štěstí ve sportu přeje připraveným. Martin měl opět pomalé lyže na to, aby stačil zachytit štěstí které kolem něj projelo. Takový nesmysl, jako že Aleš někomu vyžral všechno štěstí, může říct jen ten, kdo postrádá jakéhokoliv sportovního ducha.

27.2.-Návštěva Žďárského kina nemá zhola nic společného s kulturní událostí. Pro návštěvníky projektu 100 jde o událost především kultovní. Na filmy, které je při této příležitosti možno vidět stojí za to jít třeba do stodoly, natož do žďárského kina. (projekt 100 -100 nejlepších či nejvýznamějších filmů historie. Jsou uváďěny postupně v několika letech)
Ale máte pravdu. Velké plátno je o něčem jiném a sledovat Pána prstenu v nabitém kině, jako bych se vrátil do let prvního Vinetoua, to nás jinak bavil svět.
Kino in veritas. –StR–

26.2.-Pan Krob se dnes v Mlejnu přiznal, že přišel po dvou letech do kina a byl překvapen, že tam chodí dost lidí. Škoda že nemůže chodit častěji, asi mu v tom něco brání jako mně (mám doma dvě malé děti a také už jsem nebyl 4 měsíce v biografu). Možná by zjistil proč tam ostatní chodí. Přicházejí na společenskou událost, společně v kulturním prostředí, na velkém plátně v dobře ozvučeném sále shlédnout dobrý film. Doma se slušně obléknou a vyrazí ven do nepohody, aby v sále vnímali kolektivně umělecké dílo bez nebezpečí, že při sledování téhož v televizi, u bytu zazvoní domovní důvěrník zapisující stav vodoměru, nezazvoní telefon, nebo že jim někdo bude během produkce tlouct do hlavy klíny v podobě reklam, kde se houfy divných lidí nepřirozeně pitvoří, aby upoutali naši pozornost na nějaký brak v obchodě. A prostě jim to stojí za to. Nic divného na tom neshledávám.
Miloslav Sláma

20.2.-Kdo občas prochází od náměstí Veselskou ulicí, jistě se zájmem sleduje, co to tam vyroste v té proluce která víc než deset let zeje nad Farskými humny. Kupodivu se nejdřív vyrýsoval chodník pro pěší, který by mohl být zárodkem řešení navrženého v roce 1995, když tam tehdy mělo vzniknout dílo typu Vejmluvova nebo Polní ulice na Vysočanech. Tedy hradba uzavírající od východu Farčata úplně neprodyšně. Doufám, že nás tentokrát architekti a stavaři překvapí příjemně, že bude třeba kam brát návštěvy ve Žďáře na vycházky.

3.1.-Při hledání něčeho o Žďáru jsem se dostal do Vašich stránek. Vedle www zamekzdar.cz jsou jediné ke čtení (skrytá reklama). Jenom mě mrzí ta velká pauza od poslední informace. Došel Vám dech?
Chystají se volby na všech úrovních a všichni se budou předhánět ve slibování. Mám dojem, že Vy by jste se jim mohli podívat občas na zub. Vy, myslím tím autory stránek i korespondenty. Přeji mnoho úspěchů.
StR

14.11.- V okresním tisku proběhly zprávy o tom, že by se měl ve Žďáře stavět supermarket v prostoru Na Rybníčku.
Mě osobně by snad ani nevadilo umístění stavby, ale provozovatel, kterým by podle novin měl být PENNY MARKET, mi rozhodně vadí. Bydlím v Brně a na sídlišti Vinohrady byl před pár dny otevřen "supermarket" tohoto řetězce.
Kdo ještě neví, o co se jedná, při cestě do Brna se přijďte podívat! Otřesná šedivá, snad oplechovaná nízká stavba,sortiment nejhorší (nejužší) ze všech ostatních, ceny plně srovnatelné, tedy ne nižší, nezajímavá prodejní doba (sobota odpoledne a neděle zavřeno). Milí bývalí spouobčané, pokud chcete dál budovat své krásné město, nedovolte, aby takové monstrum hyzdilo střed města. Tolik kritizovaný MEINL na Studentské ul. ve Žďáře 4 je proti tomu úplný krasavec. Bude-li se něco stavět, tak proč ne třeba KAUFLAND (např. Prostějov) nebo BILLA (např. Havl.Brod)?
Myslím, že právě prvně jmenovaný má ve svých rozvojových cílech na program i Žďár . Tolik tedy můj názor. A jen na dokreslení - věci možná trochu rozumím - pracuji více jak 15 let v oblasti maloobchodu.
Aleš Korábek, Brno

8.11.- Na první pohled se zdá výstavba bazénu u Piláku nošením dříví do lesa, ale spatřuji v tom aspekty, které by mohly nahrávat výstavbě. Některé stavební úpravy a nutné odbahnění dna nádrže asi odradí řadu tradičních návštěvníků minimálně v jedné budoucí sezóně a u nich hrozí nebezpečí, že při tom najdou někde jinde něco lepšího. S bazénem by se nejenom mohlo podařit odchytit několik z těchto rekreantů, ale prodloužila by se sezóna v našich tak studených létech. A možná by se u takové stavby mohlo najít i místečko pro pořádnou saunu, která by konečně mohla mít vyhovující parametry i pro ochlazení po saunování a ne jako v té stávající u bazénu, kde je všude teplo i v lednu a k ochlazení slouží pouze nepříliš studená sprcha. Takže mně bazén u Piláku není až tak proti mysli. Jestli to bude ekonomicky výhodné, to si musí Cerum a město zvážit sami.

7.9.- Minulou neděli jsem se byl podívat na výstavy, které jsou na několika místech Žďáru a společně s dalšími akcemi patří pod kulturní festival Slavnosti jeřabin. Všechny výstavy, které jsem viděl stály za pozornost.Vstupné lidové, počasí vlídné právě tak na kulturní vycházky, ale přesto jsem ve 4 hod. odpoledne se svojí rodinou tvořil na hezké výstavě fotografií v divadle právě osmého devátého a desátého návštěvníka toho dne.
O to více mě překvapila návštěva kulturní veřejnosti na včerejší vernisáži letošního
ročníku Dřevěné plastiky u páté základní školy. Tam bylo současně několikanásobně víc lidí a k tomu ještě pěvecký sbor z Itálie, který s doprovodem přivezl zaplněný autobus. Ten sbor tam vystoupil na zahájení. Plastiky jsou pozornosti hodné až pozoruhodné a do výstavních síní, co jsem je navštívil před týdnem by se nevešly. Že by tolik zvědavců přitáhla jejich velikost? Nebo je tolikrát větší jejich umělecká hodnota? Nebo jsou plastiky v exteriéru o tolik atraktivnější než konzervativní výstavy v síních? Nebo je chyba v koncepci celých Jeřabin a nejde to už dělat jako na festivalech fotografie, kde bylo před dvanácti lety 13 souběžných výstav a návštěvníci proudili od jedné výstavy k druhé? Nebo o těch výstavách lidé ve Žďáře ani neví? Jestli chcete znát odpověď na ty otázky, tak si radši jděte prohlédnout sami o co jde. Třeba na to přijdete.
P.S.: Na Auto na
háčku přišly davy lidí, ale ti se tam chodí pobavit bez toho, že by čekali silný kulturní zážitek.

22.5.-
Jezdím občas do Žďáru nad Sázavou navštívit blízké. Pěkný a chudý kraj. S velmi drahými potravinami. Čemu vděčí Ahold-Hypernova-Prima-Albert, což je totéž, za téměř exkluzivitu ve městě? Má snad rada nebo zastupitelstvo města 30% slevy z nákupů? Milí Žďárští, nenechejte se olupovat, podívejte na smlouvy s Aholdem a povolejte konkurenci, ta je všude kolem, tam se zástupci města chovají k občanům jak je třeba. Zdraví František Barák

14.5.- Žďárská pouť
se naplno rozběhne příští víkend. K zimnímu stadionu už se sjíždí "maringotky kolotočářů". Dlouhá řada atrakcí a stánků s rozličným sortimentem láká o pouti do Žďáru mnoho lidí ze širokého okolí. (Místní naopak často vytěsňuje její ruch pryč.) Často se ale zapomíná, že pouť je putování pěšky na poutní místo. V případě Žďáru se jedná o Svatojánskou pouť, tedy o svatém Janu na Zelenou horu do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Kydsi byly houpačky kolotoče střelnice a stánky s cukrovou vatou, nebo perníkovými srdci přímo pod Zelenou horou. To dnes již není možné a tak se souvislosti Žďárské pouti mnohým ztrácí. Takže - přijďte pobejt.

2.5.- Kolpingové
včera makali jako šroubci na novém sídlišti u Klafárku. Roste jim konečně pod rukama alespoň komunikace. Přemýšlel jsem jestli to byl jejich protest proti rudému svátku práce, nebo už jim teče do bot. Věřím, že tu komunikaci nezničí, až tam jednou konečně někdo začne stavět ty domy.

4.4.-
Dostal jsem nedávno zajímavý úřední dopis. Na jednom formátu A4 je jednou napsáno ve Žďáře nad Sázavou a podruhé ve Žďáru... Bohužel to ale není žádná chyba. Oba tvary jsou podle pravidel českého pravopisu možné. A dokonce ani úřednice, co ten dopis napsala, se nedopustila ničeho, co by bylo proti pravidlům, protože psala na hlavičkový papír Městského úřadu ve Žďáře n. S. a v textu použila druhý tvar v názvu Katastrálního úřadu ve Žďáru, což je jeho oficiální název.
Jednou, už je tomu pár let, jsem na téma ve Žďáře & ve Žďáru hovořil se starostou (J. B.) a on mi sdělil, že on jako patriot jednoznačně preferuje tvar s "u" na konci, protože jeho rodiče i on tu celý život žijí a samozřejmě používají ve Žďáru. Jenomže já mohu prohlásit to samé, s tím rozdílem, že používám ten druhý tvar. Zajímavé je, že všechny dialekty kolem Žďáru použvají tvar ve Žďáře. Možná si proto někteří lidé myslí, že je to nespisovné a nehodné jejich vytříbeného jazyka.
A teď jsem ve svém archivu narazil na zajímavé dokumenty. Jejich stáří, původ i sloh, jsou úředně potvrzeny. Posuďte sami. Originály mohu každému zájemci ukázat celé. Těmito dokumenty je myslím prokázáno, který z tvarů je původnější a tradiční. A rád bych ještě připomněl, že osada, která vznikla uprostřed hlubokých lesů někde v místech dnešního Bránského rybníka a dostala jméno Žďár, vyrostla na místě vyrvaném pralesu metodou zvanou žďáření.
Možná bychom se mohli ve Žďáře dohodnout a doporučit jeden z těchto tvarů, abychom tu neměli třeba některé úřady, které jako by byly z jiného města.
Miloslav Sláma

1.3.- na adrese http://ku.ji.cz můžete hlasovat o názvu kraje.
Ale pozor při hlasování pro nejvyšší horu. Tou není Devět skal, ale Javořice u Telče. To pro mě není reprezentativní kopec, ale má podle oficiálních měření o metr víc. -Vwm-

28.2. I kydž jsem nebyl moc nadšený vznikem nových krajů začínám jim fandit.
Podle slov pana Josefa Novotného z Bystřice n. P. vzniku krajů brání ministerstva, protože v nich vidí jasnou konkurenci. Jestliže se Vám pane Novotný, společně s Vašimi kolegy, podaří zřídit fungující, smysluplný a přístupný úřad na kraji, tak si myslím, že Vás občané s radostí podpoří v tažení proti nabubřelým ministerkým úředníkům. -misi-

22.2.2001
Smetanova ulice je přetížena.
Podle průzkumu tudy projede denně přes 6 tisíc osobních a 742 nákladních vozidel. Ale jak je to možné? Vždyť dopravní značky vjezd nakl. automobilů do této ulice zakazují. Dopravní obsluha pro těch několik obchůdků nemůže tolik aut potřebovat. Mám strach, aby pod nátlakem několika desítek osob ze Smetanovy, nebyl tento problém řešen na úkor desítek tisíců ostatních obyvatel a návštěvníků Žďáru. Pamatuji, jak náš starosta hovořil o velkorysých úpravách pěší zóny pro její zatraktivnění a dnes je ochoten ji zrušit, i když je sporné, jestli by to Smetanově ulici pomohlo. Paní místostarostka Zvěřinová, jak to vypadá podle týdeníku Vysočina, má snad na její zrušení podobný názor jako já. Podle radního Ptáčka jde o "komplexní řešení dopravní situace ve městě" a srovnává problém Smetanova s projektem nové komunikace mezi Průmyslovkou a Vodojemem. Ano, tam také je víc slyšet hlasy nemnoha odpůrců, než těch ostatních.      -Vwm-

19.1.2001
Lavina na upravováni stop
je majetkem SK AXIOM OrBiTt Žďár n. S. Tento nový sportovní klub je zaměřen na lyžování, triatlon, duatlon a cyklistiku. Firma Axiom Tech s.r.o. je sponzorem oddílu i ve věci Laviny. Městský úřad Žďár financuje provoz při úpravě smluvených tras a přispívá na amortizaci.
Úprava při dobré vrstvě sněhu je plánovaná na těchto trasách:
               denní: sauna / Pilák, podle lesa na Dolinky, Stalingrad
               víkendová: Žďár - Račín, Žďár Vodojem - Lhotka - Sklenné - Vlachovice - Lhotka - Žďár Grunt
V současné době jsou stopy z důvodu malého množství sněhu upravovány v oblasti od sauny k Starému dvoru a nad Tálský mlýn. Další úpravy budou možné pokud napadne alespoň dalších 10 cm sněhu. Na tento víkend bude upravena trať Grunt -Sklenné a okruh na Sklenném za školou.
Tuto informaci nám laskavě na náš dotaz poskytl pan Jan Havlíček

9.1. RE: JL
Vážení, děkujeme za zprávu, že existuje www stránka, která se zabývá žďárským okresem. Rád bych současně reagoval na článek "Jihlavské listy inzerují na stránkách regionálního tisku" autora Vwm. Z autorova příspěvku nelze zjistit, které vydání JL si koupil. Zda úterní nebo páteční. Podstatný je ale fakt, že ani v jednom z případů nemá pravdu. V úterních JL se jenom o Žďáře píše ve třech článcích, stejně tak v pátečních, nepočítám-li přehled kulturních či sportovních událostí. Autorovi však chybu nevyčítám, těžko lze soudit z jedněch novin. Jinak je běžné, že o Žďáře nad Sázavou je v jednom vydání psáno více, v druhém méně. To je ale obvyklé u všech novin. Chybou však je, když se na těchto stránkách www o Žďáře může objevit vše, bez ohledu, zda to je, či není pravda. Ověřovat si fakta patří k základním pilířům každého novináře. Přesto za nejdůležitější považuji skutečnost, že Jihlavské listy jsou schopny a ochotny na svých stránkách řešit i případy, do kterých se jiným novinářům nechce. Viz kupříkladu petice občanů zabývající se arogantním a urážlivým chováním posudkových lékařů "sociálky", jejichž nevhodné chování je doloženo i soudně. Petr Klukan, šéfredaktor Jihlavských listů

5.1.2001
Jihlavské listy inzerují ve ždárském regionálním tisku.
Tento týden nevyšel Mlejn ani Vysočina, tak jsem si je koupil, protože v záhlaví mají, že jsou novinami i pro okres Žďár. Jsou to asi dobré noviny - pro Jihlaváky. Ale o Žďáře (teď myslím celý okres) je tam pouze jedna zmínka (první občánek J. kraje narozený 1.1. je Žďárák). Jinak o společenském, kulturním, politickém, nebo sportovním životě v našem okrese ani zmínka. Jestli se tyhle noviny v Jihlavě hodně čtou, tak pro jihlaváky Žďár neexistuje. Možná, že bychom měli vážně uvažovat s panem Odvárkou-radním o tom, že se musí Žďáráci více prosadit v krajském zastupitelstvu, jak publikovaly NŽR.

19.12.2000

Někde jsem četl, že navrhovatelé státního rozpočtu přidělili nemocnici v Novém Městě na Moravě na dostavbu pouze 50 miliónů proto, že počítali s tím, že minimálně další polovičku z toho uhádá paní poslankyně Němcová v poslanecké sněmovně. Ona teď cítí zadostiučinění, že na její návrh byla tato částka zvýšena o 20 mil. Je to úspěch?
-misi-

19.12.2000
V Novém Městě bude tunel. Protože na Brněnské by se muselo bourat, nebo by nová silnice okleštila zahrádkářskou kolonii, byla přijata třetí varianta. Tomu říkám úcta k soukromému vlastnictví. Klobouk dolů. Ale hned mě napadlo, jak to vylepšit. Což takhle přidat ještě pár set metrů k tomu čtvrtkilometru a protáhnout ho až do Olešné. Eventuálně ještě s odbočkou do Křídel. Představte si ty úspory: Nemuseli bychom nahoru a potom zase dolů a zimní údržba by úplně odpadla. Snad bude tunel dřív, než globální oteplování, které navzdory prohlášení našeho profesora K. stále postupuje, tyto úspory zminimalizuje.
-Vwm-

15.12.2000
A opět to samé. Starosta prohlásil, že jednání rady trvá dlouho, protože má příliš pestré složení sedmi politických stran. Já jsem si vždycky myslel, že v radě sedí rozumní lidé a ne politické strany. Asi by bylo demokratičtější, kdyby v radě měla většinu ODS a rychle odhlasovala to, co před tím doporučil předseda jejich strany. A ještě trochu jinak: Starosto, vžydť ty ta jednání řídíš! Tak s tím zkus něco udělat, aby nebyla tak dlouhá.
-Vwm-

10.12.2000
Slyšel jsem pana Klause onehdy v televizi
vyslovit jednu moc zajímavou větu: "Vláda je vládou legitimní, protože vyšla z voleb a je tedy vládou z vůle lidu." On ji ale vyslovil tak trošku zvláštně. Znělo to jako by řekl - "...vládou zvůle lidu". Možná, že mě to tak znělo proto, že už jsem pana Klause slyšel říci ledacos a on, jako i jiní, často jenom naznačuje to, co nechce říct na celá politikova ústa. Ale rozhodně nechci tvrdit, že to tak myslel, jak mně to znělo.
Čeština je jazyk krásný a je velice těžké ji správně používat. Měli by na to myslet zvláště politici, aby si někdo nemohl jejich slova vykládat po svém. Kdyby mluvili vždycky jasně, stručně a jednoznačně bez košatých a ironických připodotknutíček, tak by možná nemuseli věnovat tolik času neustálému a opakovanému vysvětlování toho, co kdo myslel tím, co řekl. Mělo by to určitě vliv i na obsah sdělení našich sdělovacích prostředků. Jak by asi vypadaly, když by nemohly sdělovat, že tenhle tamtomu naznačil, že je nižšího IQ a on mu na to... 
-misi-

6.12.2000
Pan Rakšány se mě zase snaží přesvědčit
, že neexistuje pouze jedna logika. Kromě ženské logiky, se od té mojí liší i ódéesácká. Rostislav Rakšány podle Mlejna z 5.12. řekl: "Osobně preferuji více politické strany než nezávislé. Nemám rád ty, kteří boří demokratický politický systém." Tomu já nerozumím. Podle mě je právě v tom ta demokracie, že se mohou i ti nezávislí angažovat. A podle mých zkušeností byli dosud užiteční. Kde a kdo jej přesvědčil o této absurditě? Je to stranické dogma, které už nějakou chvíli slýchávám z úst stranických špiček ODS ve sdělovacích prostředcích. A ti naši regionální politici, z nichž někteří už hodně povyrostli, snaživě aplikují tyto myšlenky u nás doma. Děkuji, nechci.
-misi-

5.12.2000 
Starostovi vadí, že výbory podléhají zastupitelstvu a ne radě.
Zastupitelstvo je prý méně operativní a přinese mu to ještě víc práce. Jednání zastupitelstva totiž dnes trvají dlouho, mnoho času se tam promrhá a bývají velice únavná. Můj návrh zní: Vyměnit starostu za někoho, kdo bude umět řídit jednání věcně správně a efektivně. Tím se může hodně zvednout objem projednaných bodů na zastupitelstvu. A další opatření-odměňovat zastupitele za jejich práci. Chápu, že při navrhování odměn pro zastupitele hraje roli morální aspekt, když zastupitelé schvalují odměny sami pro sebe. Vím, že bez práce nejsou koláče, ale také myslím, že bez koláčů se těžko pracuje. Odměna za práci by zastupitele nejenom stimulovala, ale také zavazovala. A rada zastupitelům: Při hlasování myslete na to, že schvalujete odměnu pro své kolegy a ne pro sebe.
-Vwm-

 

WebZdarma.cz