e-Zdar - logoHistorické mapy regionu

mapa regionu aktuální      politický okres Novoměstský      home

Následující ukázky dokladují nejenom úroveň mapování v uplynulých stoletích ale i to, že náš region byl většinou jaksi mimo oblast hlavní pozornosti jejich autorů, o čemž svědčí krásné chyby, které jsou evidentní.

Mapa Moravy z roku 1569.
Poměrně přehledná mapa, podle níž Sázava pramení u Jihlavy a Loučka u Rudolce, potom tečena severovýchod kolem Žďáru a k Ostrovu aby se vlila do Svratky u Bytisky (asi dnešní Veverská Bitýška). Vzájemná poloha měst, např. Žďár, Ostrov a Nové Město, velice nepřesná. Podle téhle mapy rozhodně nebyl problém zabloudit v pohraničních hvozdech Moravy.
Komenského Mapa Moravy z roku 1627.
Platí o ní stejně jako o mapě z roku 1569, že je přehledná, mnohé detaily jsou upřesněny a dokonce vybarveny. Je vidět, že z ní vychází. Bobrůvka (tedy Loučka - to je v pořádku) pramení také u Rudolce, ale tentokrát dokonce protéká přímo Žďárem od západu k východu. Sázava pramení pod Polnou, ale kupodivu celkem přesně včetně přítoků je zakreslena Svratka.
Mapa Čech z roku 1712.
Tato mapa už je podrobnější, ale na úkor přehlednosti. Sázava tentokrát už pramení jižně od Vojnova Městce, ale míjí Žďár západně, přes něj přitéká jenom její přítok. Na jakémsi přítoku z pravé strany je velké jezero s ostrůvkem někde u Račína nebo Vepřové. S tím Dářkem se autor moc netrefil. Směr ze Žďáru na Nové Město je stále vychýlen asi o 45°k severu.
 Mapa Moravy z roku 1742
Sázava i Svratka už jsou poměrně přesně zakresleny, ale Staviště (přítok z leva ve Žďáře) je jaksi propojeno se Slavkovickým potokem a propojuje tak toky ze dvou úmoří přes hlavní evropské rozvodí.
Mapa Čech z roku 1744
Dost podrobná a přesná mapa Čech, správně zobrazující Sázavu, ale přítok z Moravy - Staviště, jako by tekl až z černomořského úmoří někde od Petrovic.
 
     
Mapy, které si tady můžete prohlédnout jsou fragmenty map ze serveru http://mujweb.cz/www/mapy/index.htm. Tam si je samozřejmě můžete prohlédnout celé. Autorovi těchto stránek děkuji za hezký počin a spolupráci.
 

 

mapa regionu aktuální      politický okres Novoměstský      home