e-Zdar - logo
     Zhistorie 

home, pro lyžaře, pro cyklisty, mapa Žďáru, mapa regionu, historické mapy regionu, rejstřík ulicseznam hospod a rest., seznam firempoznámky komentáře a názoryz kultury

Žďár nad Sázavou je okresní město ležící na pomezí Čech a Moravy uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan roku 1252. Aby naši předkové získali obdělávatelnou půdu, museli nejdříve v pralese, který zde pokrýval a chránil proti nájezdníkům hranici Čech, část lesa "vyžďářit" tj. vypálit. Od této činnosti pak pochází jméno Žďár.

O Žďáře jako městečku se poprvé zmiňuje listina z roku 1293. Na město byla obec povýšena roku 1607 kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Roku 1704 potvrdil císař Leopold I. Žďáru jeho výsady a rozmnožil jeho znak o znak opatský a znak žďárského kláštera. Tento znak se používá dodnes.

Klášter, který letos slaví 750 let od svého založení, získal dnešní podobu při rozsáhlých přestavbách za opata Václava Vejmluvy v 18. století. Přestavby navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichel. Konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie je druhým nejdelším kostelem na Moravě. Původní název kláštera připomíná oltář Studniční Panny Marie. K tomuto oltáři se váže pověst, podle které zakladatel kláštera, Boček z Obřan, ve zdejších lesích usnul u studánky a ve snu se mu zjevila Panna Maria. Na základě tohoto znamení nechal pak vystavět chrám.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zeleného hoře je vyvrcholením Santiniho tvorby. Kostel nechal vybudovat Václav Vejmluva, opat zdejšího cisterciáckého kláštera. Stavba byla započata v roce 1719, kdy byla zahájena příprava na kanonizaci Jana Nepomuckého. Kostel byl vysvěcen r. 1722 a stal se první velkou svatyní zasvěcenou tomuto světci. Pro výjimečnou hodnotu byl tento poutní kostel v roce 1994 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Rovněž farní kostel sv. Prokopa byl založen za pomoci zdejšího kláštera, a to krátce po roce 1270. Naši předkové si vybrali tohoto českého světce za svého patrona proto, že Sázava, která protéká Žďárem, jej spojuje se Sázavským klášterem, v němž byl do roku 1053 opatem slovanských mnichů právě sv. Prokop.

Na přelomu 19. a 20. století prochází Žďár většími stavebními změnami. Je postavena železnice, vznikají četné průmyslové podniky. V souvislosti s výstavbou Žďárských strojíren a sléváren dochází v 50. letech k prudkému růstu počtu obyvatel. Ráz města i celé krajiny se výrazně mění. Vznikly nové části města a v sedmdesátých letech bylo přestavěno celé historické jádro.